Skotsk høylandsfe

Skotsk Høylandsfe er en av de letteste gjenkjennelige rasene over hele verden, dette på grunn av de karakteristiske hornene sammen med det lange håret som dekker kroppen. Høylandsfe er robuste og værbestandige grunnet den tykke pelsen. Siden det er pelsen som gir isolasjon for været så lagrer ikke Høylandsfeet så mye underhudsfett for å kunne overleve i hardt vær.
Rasen er tilpasset et liv ute hele året og den nærer seg på alt det vegetasjonen har å tilby. De er sent voksende, vennligsinnet og rolige av seg.  
Skotsk høylandsfe er kjent for å være en nøysom rase, med en særlig utviklet evne til å klare seg på næringsfattig kost. I Skottland brukes de karrige fjellområdene mot nord og vest til beite for store flokker av høylandsfe. Rasens beitepreferanser gjør dem også til effektive landskapspleiere og de kan utnytte tilgrodde og utilgjengelige områder som få andre raser vil trives i. Derfor brukes også høylandsfeet som beiteryddere for andre raser og dyreslag. Rasens beiteegenskaper gjør at den kan ha en ekstra lang beitesesong også i Norge, MEN gjennom den lange og mange steder snørike vinteren må høylandsfeet, som alle andre husdyr, få maten servert.