• Erik og Gudrun
  • Sau - Nye lam.

Velkommen til Bergvang sine hjemmesider!

Bergvang ligger i naturskjønne omgivelser inntil landskapsvernområdet ved Semsvannet. Her er det direkte tilgang til vann, skog og mark. Gården er under omfattende og kontinuerlig restaurering – vi ønsker å tilbakeføre Bergvang til et levende småbruk. Vi driver miljøvennlig og omstiller steg for steg til økologisk drift.

Bergvang er et godkjent avlastningstilbud for barn og unge. Vi tilbyr et aktivt småbruks- og friluftsliv med rideturer, hundekjøring med slede og vogn, snørekjøring, fisking, teltturer, dyrestell med mer.

Vår historie

I 1930 kom en liten familie til Bergvang. Halvor og Olga Gullbekk hadde kjøpt eiendommen med en liten teig til, og hadde med seg døtrene Bjørg og Ruth. Senere fikk de sønnene Gunnar, Erik og Arne.

Uthuset ble bygget først, og familien bodde der mens våningshuset ble reist med gamle materialer. Trappen fra 1. til 2. etasje kom fra Bondeheimen Hotell i Oslo, og står der den dag i dag. To flotte utskårne dører fra Bondeheimen er også funnet, og den ene ble innsatt i huset under siste oppussing i 2008.

Bergvang ble utviklet til planteskole, gartneri og hagebruk. På det meste hadde de 30 mål jordbær og 500 frukttrær. Både Olga og Halvor reiste til Oslo med frukt og bær som de solgte på Stortorvet og Youngstorget, eller leverte til saftpresseri.

Driften på Bergvang krevde mange mennesker. Inntil 16 arbeidere bodde på gården, og hadde mat og klesvask som en del av lønnen. Det var en krevende oppgave for husmoren, som i tillegg stelte fjøset, plukket bær og deltok i driften. Hushjelp var en nødvendighet.

Erik Gullbekk tok over bruket i 1963 etter å ha vært beste elev på Statens gartnerskole på Jensvoll. Han giftet seg med Gudrun, og de fikk sønnene Sven-Erik og Eystein.

Bruket ble utvidet med 2 mål drivhus i 1966, og driften ble etter hvert lagt om til hagesenter. Bergvang var i en periode et av de største hagesentrene i Askerområdet. Driften ble nedlagt i 1993.

Sven-Erik Gullbekk og Eileen Strøm tok over Bergvang i 2006. De har revet de gamle drivhusene og bygget om Bergvang til den moderne besøksgården vi ser i dag. Utviklingen pågår kontinuerlig, med stadig flere dyr og publikumstilbud.

Hundekjøring, turridning og alpakkaklipping er populære aktiviteter. Gårdsbutikk og kafé er på plass, og andedam er under bygging. Natursti og høyhopping er blant prosjektene som står for tur.

Vårt Team

Sven-Erik Gullbekk
Sven-Erik Gullbekk
Sven-Erik er født 1. april 1968 i Asker og har, med unntak av noen få år, bodd på Bergvang hele livet. Først i midlertidig hus mens barndomshjemmet nr. 14 var under oppføring, så i nr. 12B og nå i farmors gamle hus, nr 12A.
Eileen Strøm
Eileen Strøm
Eileen er født 3. oktober 1964 i Husebygrenda på Makrellbekken i Oslo. Hun flyttet til Bergvang i oktober 2007.

Kurs

2013 Årlig livredningskurs
2012 Camelid Dynamics – Alpakkakurs Julie Taylor-Browne, Alpakka Bromma
2012 Begynnerkurs i birøkting Bærum birøkterlag
2011 Førstehjelp for barn Norsk Luftambulanse
2011 Sommerturleder Den Norske Turistforening
2011 Grunnleggende Turlederkurs Den Norske Turistforening
2010 Førstehjelpskurs Norsk Luftambulanse
2007 Skredkurs
2006 Langdistansekjøring sledehund Geir Wiik

Kurs

2013 Årlig livredningskurs O-S-L-O
2012 Skinnfellkurs II Asker Husflidslag
2011 Førstehjelp for barn Norsk Luftambulanse
2011 Skinnfellkurs Asker Husflidslag
2011 Sommerturleder Den Norske Turistforening
2011 Grunnleggende Turlederkurs Den Norske Turistforening
2011 Begynnerkurs i birøkting Bærum Birøkterlag
2010 Førstehjelpskurs Norsk Luftambulanse
2010 Camelid Dynamics – Alpakkakurs Julie Taylor-Browne, Alpakka Bromma
2010 Shearing Alpacas Langaton Alpacas, Devon, England

Utdanning

2011 Dyreassisterte Intervensjoner med Hund UMB
2010 Introduksjonskurs i Dyreassistert Intervensjoner UMB
2009 Bachelor of Management, spesialisering HR BI
2004 Gruppetreningsinstruktør NIH
1996 Sertifisert innkjøper NIMA
1991 Bedriftsøkonom BI